Светът на черно море

Различина информация за черно море, организации, риболов и други.

Черно море

От край време е известно, че Черно море е обитавано от един от най-интелигентните, добронамерени и красиви морски бозайници – делфините. На определени периоди от време от организациите по поддръжка и защита на околната среда се следи за техния брой. Преброяване на популацията на делфини вЧерно море се подпомага и финансира от чуждестранни фирми и с помощта и съдействието на международни такива организации. Средствата, които се отделят за една такава мащабна операция са големи, а това налага привличането на големи спонсори и инвеститори. За извършване на едно такова мероприятие се иска съдействие от много институции и организации, наред с това правителството издава разрешение, на база, на което чуждестранна фирма може да пусне свои кораби в наши води, за да направят нужните проучвания. Преброяване на делфини в Черно моресе осъществява съвместно и с морския съд, като за целта се предоставят и специални морски самолети за огледи над водите. Поради мащабността на…
Според научни изследвания е наблюдавано, че някои видове китове обитаващи нашето Черноморие са запазили вида си, а за други можем да узнаем само от свидетелстващите данни и факти. В края на 1880 г. Ивически кит е обитавал древния пристан. Местността се е наричала още Кабулети и се е намирала около Батуми, Грузия на 25 км пътнешком на север. За местните жители туловището на морското животно, не говорело нищо, освен огромните му размери. Много от тях били стресирани до такава степен, че се наложило да напуснат обитаваните земи и да избягат далеч от бреговата ивица. Тогава владетелят по тези земи изпратил войската си, която го унищожила, защото било смятано за голяма опасност. Години след това от могъщата Русия били пратени учени на мястото, които изследвали скелета на исполина. Установено било, че е вид кит, а повече информация получили от написаното от учени във Великобритания и Франция. В наши дни за този…
Морски обитатели на Черно море наброяват над 1900 вида. Сред тях са включени и средиземноморски обитатели, чиято възможност да се адаптират лесно при промяна на условията е вроденият инстинкт. Много от морските бозайници и някои видове риби преминават в Мраморно море и там прекарват остатъка от живота си. Сред тях една част само се размножават, след, което отново се връщат в черноморската среда. В Черно море са множество видове риба, наброяващи около 180 и три типа делфини, които обитават по този начин водите му. Във водите на това море живее и застрашен вид тюлен, наречен монах. Морските обитатели, като планктона, които не умеят да плуват се носят в други водоеми, чрез теченията. Такова течение е Босфора, а и една голяма част попадат наповърхностни течения. По този начин се пръсват в различнитенива на морето. За територията на Черно море е известно, че средиземноморската фауна, дънна е пръсната по цялата шелфова зона.…